Späť na práce klientov

Robert Duhan

Robert Duhan je samouk a rezbárstvu sa venuje iba niekoľko mesiacov.  Vyrezáva kríže, anjelov aj úžitkové predmety.

Kontakt: https://www.facebook.com/robert.duhan.1

Späť na práce klientov