Profi nože, čo padnú do ruky

Zakrivené nože s určené na vyrezávanie lyžíc, hĺbenie vnútorných častí misiek a precíznu prácu s konkávnymi zaoblenými plochami.

Ako si vybrať náradie?

Výroba dutín a preliačín do masívneho dreva je typická najmä pre lyžice, prečo je názov tohto zakriveného noža takto pomenovaný. Lyžice z mäkkého dreva, napríklad lipy sa ľahko opracúvajú, ale nemajú rovnakú životnosť ako dubové, alebo jeľšové dreviny. Je vhodné vyberať drevo podľa budúceho použitia výsledného produktu.

Lyžičkáre sú veľmi obľúbené pre ich použitie na tvorbu úžitkových predmetov, dreveného riadu a pod.
Pomocou lyžičkáru viete rýchlo dosiahnúť opracovanie vnútorných častí drevených úžitkových predmetov. Dlhšie rúčky umožňujú pevný úchyt. Ostrie odporúčame udržiavať obťahovaním na koži nanesenou leštiacou pastou. Vhodné je ich doplniť o sadu nožov.