NÁVOD NA POUŽITIE, ÚDRŽBU A UCHOVÁVANIE

Pri správnej údržbe a použití pri práci môže naše náradie slúžiť aj niekoľko generácii rezbárov.

Dláta sú vyrobené z nástrojovej ocele, ktorá nie je korózievzdorná a vo vlhkom prostredí môže dôjsť k ich hrdzaveniu, preto ich odporúčam uchovávať v suchom prostredí. Drevené rukoväte sú z hrabového dreva, pri práci s kyjaničkou alebo kladivom zvolte jeho materiál rovnako tvrdý alebo mäkší pre ich dlhodobejšie použitie.

Pri uchovávaní náradia odporúčame po ukončení práce s nimi naniesť na čepeľ tenkú vrstvu oleja. Dláta ukladať tak, aby nedochádzalo k vzájomným oterom kovových častí alebo dotykom ostria.

Náradia, ktoré sa Vám dostávajú do rúk, sú už nabrúsené. Používaním sa ostrie otupí a práca s nástrojmi sa stane obtiažnejšia. Pre kvalitnú rezbu je však ostré náradie nutnosťou, a preto Vám ponúkam návod a odporúčaný spôsob na jeho brúsenie.

 

 

UPOZORNENIE


M-Stein nenesie zodpovednosť za škody a ujmy na zdaví spôsobené nesprávnym používaním náradia a ostatných predávaných výrobkov. Náradie má rezné hrany, preto upozorňujeme spotrebiteľa dbať na zvýšenú bezpečnosť pri práci a manipulácii, používať ochranný odev. Brusné pasty nie sú požívateľné. Uchovávať mimo dosahu detí. Deťom aj začiatočníkom odporúčame pracovať pod dozorom skúsených osôb.RUČNÉ BRÚSENIE


Ostrie dlát, ktoré sú veľmi tupé majú po častom obťahovaní zaoblené ostrie, alebo sú vyštrbené, začíname brúsiť na hrubom brúsnom kameni. Dláta brúsime krúživým pohybom na kameni s vodou a pre lepšie vymývanie nečistoty z brúsneho kameňa je vhodné pridať malé množstvo saponátu. Ostrie brúsime pod uhlom 20°-30°(Na mäkké drevo ostrejší uhol). Brúsime len zo spodnej strany tak dlho, pokiaľ poškodené ostrie nezarovnáme a kým sa na konci nevytvorí ihla, tenká labilná časť ocele. Potom pokračujeme na jemnejšom kameni. Ihlu odstránime obťahovaním na veľmi jemnom kameni (rozsutec, arkansas, pripadne slinutý korund). Ako náhradu obťahovacích kameňov je možné použiť jemný brúsny papier zrnitosti jemnejšej ako 1000. Na záver ostrie preleštíme na koži s použitím pasty na leštenie kovov. Aj pri obťahovaní dodržiavame zvolený uhol ostria. Menej tupé dláta stačí obťahovať na veľmi jemnom kameni a nakoniec tiež na koži. Vnútorná časť dlát je leštená. Z tejto strany nie je potrebné dláta brúsiť kameňom. Stačí ich nakoniec obtiahnuť leštiacou pastou na koži upravenej do tvaru dláta. V prípade, že dláta sú poškodené alebo hrdzavé musíme ich brúsiť aj z tejto strany, načo použijeme tvarové obťahovacie kamene, alebo jemný brúsny papier na vytvarovanej podložke.

 

 

 

 

 

STROJNÉ BRÚSENIE


Podstatne rýchlejšie je brúsenie na elektrických brúskach s karborundovými kotúčmi. Vhodné sú nízkoobrátkové brúsky, kde je kotúč čiastočne ponorený vo vode, čo zaisťuje chladenie, alebo brúsky s horizontálne sa otáčajúcim kotúčom, na ktorý tečie voda. Pri bežných brúskach s vyššími obrátkami bez chladenia môže ľahko dôjsť k prehriatiu ostria, ktoré zmodrá, pričom stratí pôvodnú tvrdosť. Táto časť sa musí potom odbrúsiť. Dláto po vybrúsení na karborundovom kotúči obťahujeme pri vyšších otáčkach na filcovom kotúči, na ktorý sme naniesli leštiacu pastu. Dláto prikladáme ku kotúču v smere otáčania tak, aby sa nemohlo do kotúča zarezať. Vnútornú leštenú stranu ostria je vhodné obtiahnuť handrovým kotúčom, ktorý sa prispôsobí tvaru dláta. Dobre nabrúsené dláto reže ľahko a necháva hladký, až lesklý rez.

 

 

 

Prajem Vám veľa úspechov a verím, že práca s našimi dlátami bude pre Vás potešením.M-STEIN Peter Mészáros


Návod (verzia pre tlač .pdf)

 

Viac videonávodov nájdete na našom youtube kanáli:
M-STEIN on YouTube.com