DŁUTA ZGIĘTE PRZECIWNIE (C)

C - OPACNE PREHNUTE DLATA

 

Są stosowane w wypadkach, kiedy nie można wejść do przestrzeni z innym typem dłuta i do wklęsłych okrągłych przestrzeni.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW (DYNAMICZNA TABELA)
PROFIL SZEROKOŚĆ OSTRZA
1 1.5 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30
1
3
4
6
8
10
11
12

ZIELONE-PRODUKTY DOSTĘPNE W MAGAZYNIE
SZARE-PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE (CZAS PRODUKCJI ZOSTANIE UŚCIŚLONA PO ZAMÓWIENIU, PORUSZA SIĘ OD 3 DO 12 TYGODNI)